Névnapok március 8.

Naptári névnapok március 8.

Zoltán név kép

Zoltán

A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök sultan, soltan (szultán) szóból származik (az sz > z hangváltozás oka, hogy a régi magyarban az sz hangot még a z betű jelölte, később pedig az íráskép alapján kezdték el z-vel ejteni). Jelentése: uralkodó, fejedelem. A szláv zlatan (jelentése: aranyból való) szóból való származtatása megalapozatlan.
Zoltán névre szóló képeslapok

Naptárban nem szereplő névnapok március 8.

Apol név kép

Apol

Az Apol az Apollónia becézőjéből újabban önállósult női név.
Apol névre szóló képeslapok
Apolka név kép

Apolka

Az Apolka az Apollónia név régi magyar becenevéből önállósult női név.
Apolka névre szóló képeslapok
Apolló név kép

Apolló

Az Apolló férfinév a görög Apollón név latin Apollo változatából való.
Apolló névre szóló képeslapok
Apollónia név kép

Apollónia

Az Apollónia a görög eredetű latin Apollonius (magyar változata Apolló), férfinév női párja.
Apollónia névre szóló képeslapok
Aracs név kép

Aracs

Az Aracs férfinév régi magyar személynév, valószínűleg szláv eredetű, ebben az esetben a jelentése: szántó.
Aracs névre szóló képeslapok
Arad név kép

Arad

Az Arad régi magyar bizonytalan eredetű személynév, elképzelhető hogy az úr szó kicsinyítőképzős változata.
Arad névre szóló képeslapok
Aramisz név kép

Aramisz

Az Aramisz francia eredetű férfinév, Alexandre Dumas névalkotása A három testőr című regényében.
Aramisz névre szóló képeslapok
Beáta név kép

Beáta

Beáta latin eredetű női név. Szűz Mária Boldogságos melléknevének a latin megfelelőjéből származik. A Svájcban használatos, latin eredetű Beatus férfinév nőiesítése. A Beatus jelentése: boldog.
Beáta névre szóló képeslapok
Csolt név kép

Csolt

A Csolt férfinév régi magyar személynév, elképzelhető hogy a Solt alakváltozata.
Csolt névre szóló képeslapok
Filemon név kép

Filemon

A Filemon görög eredetű férfinév, jelentése: barátságos, nyájas. Más feltevés szerint a név a philéma szó származéka, ebben az esetben a jelentése csók.
Filemon névre szóló képeslapok
János név kép

János

A János bibliai eredetű férfinév, a héber Yohhanan névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Fejlődési sora: Johannes > Joannes > Joanes > Joános > János. A Joános forma más irányba is elágazott: Jovános, Ivános, Iván. Jelentése: Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, vagy Isten kegyelmes.
János névre szóló képeslapok
Julián név kép

Julián

A Julián latin eredetű férfinév, a Juliánusz rövidülése.
Julián névre szóló képeslapok
Juliánusz név kép

Juliánusz

A Juliánusz latin eredetű férfinév, jelentése: a Julius nemzetséghez tartozó (férfi).
Juliánusz névre szóló képeslapok
Júliusz név kép

Júliusz

A Júliusz latin eredetű férfinév, egy ősrégi római nemzetségnévből ered, aminek a jelentése bizonytalan, talán: Jupiter istennek szentelt vagy ragyogó.
Júliusz névre szóló képeslapok
Kada név kép

Kada

A Kada régi magyar személynév, mely valószínűleg török eredetű. Jelentése: cölöp, karó.
Kada névre szóló képeslapok
Szilvánusz név kép

Szilvánusz

A Szilvánusz a latin silva szóból származó férfinév. Jelentése: erdő.
Szilvánusz névre szóló képeslapok
Zolta név kép

Zolta

A Zolta férfinév, a Zoltán Árpád-kori alakja.
Zolta névre szóló képeslapok
E-képeslap.com
Murphy és egyebek:
Mióta a halál megszületett, az ember nincs biztonságban.
Top