Névnapok június 2.

Naptári névnapok június 2.

Anita név kép

Anita

Az Anita női név, a héber eredetű Anna spanyol változatának (Ana) és a szintén spanyol Juanita (magyarul: Johanna) névnek a becézett alakja.
Anita névre szóló képeslapok
Kármen név kép

Kármen

A Kármen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Senora del Carmen (Karmen hegyi Miasszonyunk) kifejezésből, Szűz Mária egyik megnevezéséből származik.
Kármen névre szóló képeslapok

Naptárban nem szereplő névnapok június 2.

Amélia név kép

Amélia

Az Amélia az Amália az angol változatából (Amelia) származik.
Amélia névre szóló képeslapok
Anna név kép

Anna

Az Anna női név közvetlenül a héberből átvett név, héber formája Channá, Hanná. Jelentése: kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség.
Anna névre szóló képeslapok
Ábel név kép

Ábel

Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije Hevel / Hável, jelentése: pára, lehelet, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIGIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilü, sumer ab-An, jelentése
Ábel névre szóló képeslapok
Ármin név kép

Ármin

Az Ármin férfinév, a cheruskok vezére Arminius nevéből ered, annak rövidülése. Az Arminius név a germán Irmin név ellatinosított változata. Jelentése: hadi férfi.
Ármin névre szóló képeslapok
Ármina név kép

Ármina

Az Ármina az Ármin férfinév női párja.
Ármina névre szóló képeslapok
Blandina név kép

Blandina

A Blandina latin eredetű női név. Jelentése: kedves, barátságos, hízelgő, nyájas.
Blandina névre szóló képeslapok
Csilla név kép

Csilla

A Csilla írói (irodalmi) névalkotás a csillag szóból. Először Dugonics András használta 1788-ban megjelent Etelka című regényében. Azonban valódi névhasználatúvá tételét Vörösmarty Mihálynak köszönhetjük, mint több más magyar nevet is.
Csilla névre szóló képeslapok
Erazmus név kép

Erazmus

Az Erazmus görög eredetű férfinév. Jelentése: szeretett, óhajtott (vagy szeretetreméltó).
Erazmus névre szóló képeslapok
Etele név kép

Etele

Az Etele férfinév, az Attila névnek vagy annak későbbi német származékának, az Etzelnek a régi magyar formája.
Etele névre szóló képeslapok
Etre név kép

Etre

Az Etre férfinév régi magyar személynév, valószínűleg a germán Etter névből származik. Jelentése határ + kerítés.
Etre névre szóló képeslapok
Eugén név kép

Eugén

Az Eugén férfinév a görög Eugenész illetve latin Eugenius név német rövidüléséből ered. Jelentése: jó születésű, előkelő származású. A név magyar alakváltozata az Ögyéd, majd Ödön volt. A Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században.
Eugén névre szóló képeslapok
Gemella név kép

Gemella

A Gemella latin eredetű női név, a gemellus szó nőnemű párja. Jelentése: leány ikertestvér.
Gemella névre szóló képeslapok
Geminián név kép

Geminián

A Geminián latin eredetű férfinév, latin Geminianus név rövidülése, jelentése: iker.
Geminián névre szóló képeslapok
Irma név kép

Irma

Az Irma női név az Irm- kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése.
Irma névre szóló képeslapok
Jenő név kép

Jenő

A Jenő férfinév török eredetű méltóságot jelölő név. Először VII. (Bíborbanszületett) Kónsztantinosz, magyarosan Konstantin bizánci császár 10. századi művében fordul elő, mint az egyik honfoglaló magyar törzs neve. Törzsnévből vált keresztnévvé. A 19. században az Eugén név magyar megfelelőjeként használták. Jelentése: bizalmas, tanácsadó, miniszter.
Jenő névre szóló képeslapok
Karmen név kép

Karmen

A Karmen női név, a spanyol eredetű Kármen név alakváltozata.
Karmen névre szóló képeslapok
Kornél név kép

Kornél

A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből. Jelentése: somfa vagy szarv.
Kornél névre szóló képeslapok
Péter név kép

Péter

A Péter férfinév a görög Petrosz név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petrosz, ami a szintén görög petra szóból ered, ami sziklát jelent.
Péter névre szóló képeslapok
Pető név kép

Pető

A Pető a Péter régi magyar becenevéből önállósult férfinév.
Pető névre szóló képeslapok
Razmus név kép

Razmus

A Razmus férfinév az Erazmus név német rövidüléséből származik.
Razmus névre szóló képeslapok
Rézmán név kép

Rézmán

A Rézmán férfinév az Erazmus névnek a német eredetű, régi magyar alakváltozata.
Rézmán névre szóló képeslapok
Vénusz név kép

Vénusz

A Vénusz latin eredetű női név, a római mitológiában Venus a szépség és szerelem istennője, Aeneas anyja. A név alapszavának jelentése különböző indoeurópai nyelvekben: vágy, báj, gyönyör.
Vénusz névre szóló képeslapok
E-képeslap.com
Murphy és egyebek:
Mosolyogj! Rejtett kamera van a közelben!
Top