Névnapok június 8.

Naptári névnapok június 8.

Medárd név kép

Medárd

A Medárd a germán Machthard név latin Medardus formájából ered, jelentése: hatalom + erős, merész.
Medárd névre szóló képeslapok

Naptárban nem szereplő névnapok június 8.

Aglent név kép

Aglent

Aglent az Ágnes középkori német változatából származó régi magyar személynév. Jelentése: jelentése: szűzies, tiszta, szemérmes.
Aglent névre szóló képeslapok
Agnéta név kép

Agnéta

Agnéta az Ágnes latinos, kicsinyítőképzős változata.
Agnéta névre szóló képeslapok
Ágnes név kép

Ágnes

Az Ágnes görög eredetű női név, a hagnósz (régebbi alakban hagiosz) szóból származik. Jelentése: szűzies, tiszta, szemérmes. Korábbi magyarázatok szerint a latin agnus (bárány) szóból ered, ez azonban csak a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése miatti vélt egyezés. Az ógörög nyelvben több név is származik a hagnosz szóból, és ezek egyik becézett alakja volt a Hagnész. Más források szerint a melléknév nőnemű alakjából, a hagnéből származik. A latinba H nélkül került át, Agnes alakban írták, amit a középkorban Magyarországon Ágnesnek ejtettek.
Ágnes névre szóló képeslapok
Elga név kép

Elga

A Elga női név, a Helga német, svéd alakváltozatából származik, (a Helga jelentése: megszentelt, egészséges, boldog).
Elga névre szóló képeslapok
Ellák név kép

Ellák

Az Ellák férfinév Attila hun uralkodó fiának, Ileknek a nevéből származik. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, és ekkor a jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, és azonos tőről fakad a Jelek és Üllő nevekkel. Jelentése ebben az esetben uralkodó, kormányzó, király.
Ellák névre szóló képeslapok
Helga név kép

Helga

A Helga északi germán eredetű női név, az óészaki heilagr (szent vagy megszentelt) szóból ered. Jelentése: megszentelt, egészséges, boldog.
Helga névre szóló képeslapok
Helza név kép

Helza

A Helza női név az Erzsébet név alakváltozata, mely főképpen dán nyelvterületen használatos és ismert.
Helza névre szóló képeslapok
Iza név kép

Iza

Az Iza női név az Izabella és az Izolda névnek a több nyelvben ismeretes önállósult rövidülése.
Iza névre szóló képeslapok
Izabel név kép

Izabel

Az Izabel női név az Izabella névnek a több nyelvben is ismeretes alakváltozata.
Izabel névre szóló képeslapok
Izabell név kép

Izabell

Az Izabell női név az Izabella névnek a több nyelvben is ismeretes alakváltozata.
Izabell névre szóló képeslapok
Izabella név kép

Izabella

Az Izabella női név vagy az Elisabeth (Erzsébet) spanyol alakváltozataként terjedt el Európa-szerte, vagy a babiloni-héber eredetű bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása, aminek jelentése: Bál isten fölemelt; van úr.
Izabella névre szóló képeslapok
Kalipszó név kép

Kalipszó

A Kalipszó görög mitológiai eredetű női név, Kalüpszó nimfa nevéből származik. A görög mitológiában Kalüpszó Atlasz leánya, tengeri nimfaként élt szolgálóival Ógügié szigetén. Jelentése: elrejtő.
Kalipszó névre szóló képeslapok
Kalli név kép

Kalli

A Kalli női név, a görög mitológiai eredetű Kalliopé név rövidült alakváltozata. A Kalliopé jelentése: szép szavú.
Kalli névre szóló képeslapok
Kalliopé név kép

Kalliopé

A Kalliopé görög mitológiai eredetű női név, a kilenc múzsa egyikének a neve, az ókori görög mitológiában az elbeszélő költészet múzsája volt. Jelentése: szép szavú.
Kalliopé névre szóló képeslapok
Méda név kép

Méda

A Méda bizonytalan eredetű női név, előfordul a görög mitológiában, de lehet a Médea, vagy a Medárda rövidülése is.
Méda névre szóló képeslapok
Medárda név kép

Medárda

A Medárda a germán, latin eredetű Medárd férfinév női párja.
Medárda névre szóló képeslapok
Tas név kép

Tas

A Tas régi magyar, török eredetű férfinév. Jelentése: kő.
Tas névre szóló képeslapok
Vilmos név kép

Vilmos

A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Vilhelmus alakjából származik. Jelentése: akarat + (védő) sisak.
Vilmos névre szóló képeslapok
Zaránd név kép

Zaránd

A Zaránd férfinév régi magyar személynév, talán szláv eredetű. Jelentése vitatott, lehet hogy, morgó, zsörtölődő, más vélemény szerint: arany.
Zaránd névre szóló képeslapok
E-képeslap.com
Murphy és egyebek:
"Az okos szépen otthon ül - ha berúgott." (Euripidész)
Top